top of page

תרומות

תודה על נכונותכם/ן לתרום למען המשך קיומה של העמותה ומימוש מטרותיה.


כתובת ופרטים לתרומה באמצעות העברה בנקאית:

בעברית: מתערבים (ע"ר)
באנגלית:
Bystander Israel

מספר עמותה: 580703668

בנק בינלאומי קוד 31, סניף 021
מספר חשבון: 742282

 

* בעת ביצוע העברה בנקאית בבקשה ציין/ני בעת שליחת התרומה באפליקציה שם מלא וכתובת מייל תקינה לקבלת חשבונית מס בעבור תרומתך. בתוך מספר ימים נציגנו ישלחו במייל חשבונית מס ואסמכתת ניהול תקין מהעמותה. אם לא קיבלת מייל תוך זמן סביר, אנא צור/צרי קשר עם נציגנו באמצעות פלטפורמות האתר.
** לנוחיותכם/ן, תמיד ניתן לבקש מנציג/ה אסמכתאות עמותה וניהול תקין באמצעות פניה לנציג/ה בפלטפורמות האתר.

 

מספר טלפון לתרומה באמצעות אפליקציית BIT

0522974929
* נא לציין בעת שליחת התרומה באפליקציה שם וכתובת מייל לקבלת חשבונית מס בעבור תרומתך
** לאחר ביצוע התשלום, בתנאי ששלחתם כתובת מייל תקינה, תקבל/י חשבונית מס ואסמכתות ניהול תקין מהעמותה.
*** לכל מקרה של תקלה בהעברת  תרומה באמצעות האפלירציה או במקרה בו לא קיבלת חשבונית מס תוך זמן סביר אנא פנה/י לנציג.

 

תרומה מאובטחת באמצעות כרטיס אשראי (אפיק תרומה זה כרגע אינו זמין!)

קראו את התקנון ולחצו הקישור לתרומה מאובטחת בכרטיס אשראי (כאמור אינו זמין).

תקנון תרומות

התשלום באתר כפוף לתנאים הבאים:

1. השימוש באתר ובתקנון בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד ומיועד לגברים ולנשים כאחד.

2.תנועת מתערבים - בייסטאנדר ישראל (ע"ר) (להלן - עמותת מתערבים) מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום לצורך קיום העמותה ומימוש מטרותיה בדרך קלה, נוחה ומהירה.

3. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה, האם נתקבלה או נדחתה.

4. התשלום מבוצע באתר מאובטח לפי התקנים הנדרשים וחברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI.

5. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותת מתערבים בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה.

ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון / או בוצעה באינטרנט. עמותת מתערבים תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את עמותת מתערבים בעמלה בגין הפעולה יחוייב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

6. עמותת מתערבים שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים.

7. במידה והעסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מזכירות העמותה.

בטל: 054-2400119.

8. עמותת מתערבים לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין גורם אחר שאינו בשליטתה מלאה.

9. בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה באמצעות המייל.

10. המשתמש מצהיר שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18.

11. עמותת מתערבים תהא רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

• מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראת דין.

• מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.

• מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.

• מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו בכדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

13. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים.

תנועת מתערבים - בייסטאנדר ישראל (ע"ר)– 580703668, עזה, 35, ירושלים, 9238303, טלפון 054-2400119.

bottom of page