top of page

יוצרים שינוי חברתי מהפכני

פעילות להשפעה חברתית חיובית ביחד

תמונה5.png
Mitarvim ex1 (54 of 68) 12.jpg

סדנאות מתערבים

הרצאות וסדנאות במוסדות אקדמיים וחינוכיים, ברשויות ממשלתיות ובצה"ל, ובבתי עסק. מדריכי הסדנאות עוברים הכשרה במרכז המחקר וההדרכה באוניברסיטה העברית בירושלים.

Election Campaign

תודעה ציבורית- הקמפיינים

הסברה, הנגשת כלים, ויצירת מודעות והזדהות בדעת הקהל באמצעות קמפיינים מגוונים המשלבים מובילי דעת קהל, סלבים ואנשים מן היישוב.

צוות התודעה כולל צוות קריאטיב ותוכן הבנוי ממלגאים ומתנדבים היוצר חומרים במדיומים השונים ותוך שיתוף פעולה עם חברות מסחריות וממשלתיות.

תנועה ציבורית

On Air & On Field

קהילה חברתית בשטח וברשתות החברתיות- פייסבוק ואינסטגרם. קהילה המהווה בית חם לפעילויות שוטפות לשיתוף חוויות וכלים, וידוים (confessions), ולקמפיינים של מודעות, הזדהות, וקריאה לפעולה.

bottom of page